Doelen van Meet Mee

De dalende trend van de hoeveelheid afval op het strand is het bewijs dat beter beleid en campagnes van de afgelopen jaren impact hebben! Stichting De Noordzee wil zorgen dat de dalende trend doorzet en afval in zee en op het strand aanpakken. Uiteindelijk is onze ambitie om te zorgen dat er nog maar 20 stuks afval per 100 meter strand liggen. Nu is dat nog 282 stuks afval. 

Meet Mee zet zich hiervoor in met de volgende doelen:

Betrokkenheid van stakeholders. Er is bewustwording nodig van de afvalproblemen en aandacht voor oplossingen en bronaanpak, bij verschillende stakeholders: publiek, ondernemers, bedrijven en politiek. We willen natuurlijk iedereen mobiliseren om bij te dragen aan de vermindering van afval

Kennisontwikkeling. Meten is weten. Met de data die het onderzoek oplevert, kunnen wij gericht actie ondernemen. Hoe meer we weten over het afval, hoe beter wij de bronnen hiervan kunnen aanpakken en oplossingen kunnen aandragen.

Beleidsmaatregelen. Beleid helpt om afval bij de bron aan te pakken. Denk maar aan het verbod op plastic tasjes in de winkel: deze vinden we veel minder op het strand. Of denk aan onze ballonnencampagne, waardoor we minder balonnen vinden. En ook de invoering van statiegeld zorgt ervoor dat we bijna geen flesjes meer vinden op het strand. Beleid is dus nodig om onze stranden en onze Noordzee schoon te houden.