Waarom Meet Mee?

Een gezonde Noordzee is een schone Noordzee. Nog steeds vinden wij 282 stuks afval per 100 meter strand. Dat blijkt uit onderzoek dat Stichting De Noordzee al ruim 20 jaar uitvoert voor de overheid. We zien de laatste tien jaar een daling van 25% afval, een trend die we moeten doorzetten. Onze ambitie is dat de hoeveelheid afval op het strand in 2030 niet meer dan 20 stuks per 100 meter strand is. We gaan voor een schoon strand!

Om dat te bereiken moeten we afval bij de bron aanpakken. En daarvoor is onderzoek nodig. We moeten weten wat voor afval er op het strand ligt en waar het vandaan komt. Met de hulp van burgewetenschappers kunnen we dit onderzoeken. De resultaten en data die hieruit komen kunnen we gebruiken om bedrijven, de overheid en strandbezoekers aan te spreken, en om voor beter beleid tegen afval te zorgen.Wat doen we met de data?

Na analyse van de data, zullen de resultaten worden ingezet voor:

  1. Het organiseren van campagnes. Er kan gericht worden gewerkt aan bewustwording en oplossingen voor veel voorkomende afvalsoorten. Denk aan lollystokjes, snoepwikkels en sigarettenfilters: afval dat we veel op het strand vinden;
  2. Het monitoren van beleidsmaatregelen. Verboden op bepaalde afvalsoorten (bijvoorbeeld Single Use Plastics (SUP), wegwerpplastic) worden in langduring onderzoek zichtbaar als een trendbreuk of met een plotselinge daling van hoeveelheden;
  3. Ondersteuning van onze fact-based lobby voor beter beleid;
  4. Het vaststellen van plekken waar veel afval voorkomt en waar dit afval vandaan komt.